ОУ "Христо Ботев"

ОУ "Христо Ботев"

Начало
ВЕСТНИК
Полезни връзки
Търсене
ЧАТ
Учители
Проекти
Административни услуги за родители
Прием
Отчет за изпълнението на бюджета на училището
Училищна документация
ИСТОРИЯ
Създаване
Бивши директори
УЧИЛИЩЕТО
Начало
Училищен автобус
- - - - - - - - - - - -
Нашият патрон
- - - - - - - - - - - -
Училищно настоятелство
- - - - - - - - - - - -
Директор
- - - - - - - - - - - -
Зам.директор
- - - - - - - - - - - -
Педагогически съветник
- - - - - - - - - - - -
Учил.администрация
-----------------------
Учители
* * * * * * * * * * * * *
ДНЕВНИК
Дневник
Обществен съвет
Училищни проекти
 


147 години от гибелта на Васил Левски Днес учениците от ОУ ,,Христо Ботев" - гр. Етрополе поднесоха цветя на паметника на Васил Левски и отдадоха почит към неговата саможертва.


 Вие сте тук Начало Административни услуги за родители Документи и прием Издаване на служебни бележки
 
Издаване на служебни бележки

1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

 

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 140, ал. 4);

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт 

 

Директорът на училището

 

4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт

Провеждането на изпита за проверка на способностите и оценяването на резултатите на учениците се организира от директора на училището.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисия, определена със заповед на директора, и от нейния председател. При заявено желание на ученика се издава служебна бележка с резултатите от съответния изпит за проверка на способностите, подписана от директора на училището. Оригиналните протоколи с резултатите от изпитите за проверка на способностите се съхраняват в училището в срок една година.

 

5. Начини на заявяване на услугата
 Служебна бележка се издава на всички ученици
, положили изпит за проверка на способностите при заявено желание от тяхна страна.


6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

 

Услугата не се предоставя по електронен път


7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочно


8. Такси или цени

Не се дължат

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионалното управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 


10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

 

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

www.etro-botev.com

 

(електронен адрес на училището)

 

12. Начини на получаване на резултата от услугата

 

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

 
< Prev   Next >
 
нагоре
 
 
ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Написано от децата 2006/2007
- - - - - - - - - - - -
ВИДЕО
ВИДЕО
Договор
1A-клас завършване -1част
Представяне
1A-клас завършване -2част
Администрация
 
 

Powered by ОУ " ХРИСТО БОТЕВ "