ОУ "Христо Ботев"

ОУ "Христо Ботев"

Начало
ВЕСТНИК
Полезни връзки
Търсене
ЧАТ
Учители
Проекти
Административни услуги за родители
Прием
Отчет за изпълнението на бюджета на училището
Училищна документация
ИСТОРИЯ
Създаване
Бивши директори
УЧИЛИЩЕТО
Начало
Училищен автобус
- - - - - - - - - - - -
Нашият патрон
- - - - - - - - - - - -
Училищно настоятелство
- - - - - - - - - - - -
Директор
- - - - - - - - - - - -
Зам.директор
- - - - - - - - - - - -
Педагогически съветник
- - - - - - - - - - - -
Учил.администрация
-----------------------
Учители
* * * * * * * * * * * * *
ДНЕВНИК
Дневник
Обществен съвет
Училищни проекти
 


БАБА МАРТА Баба Марта бързала,мартенички вързалапърво на горатада листят листата…С тези думи на 1 март ученици от ОУ „Христо Ботев” – Етрополе поздравиха децата от четвърта група на ЦДГ „Звънче”. Размениха мартенички с пожелания за здраве и късмет.
 
 
 


 Вие сте тук Начало Административни услуги за родители Документи и прием Издаване на удостоверения
 
Издаване на удостоверения
 

1. Наименование на административната услуга


Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

- Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);

- Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
  Директорът на училището/детската градина

 

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.


За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.


5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

 

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен


7. Такси или цени.

Не се дължат

 

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.


 Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

 

http://www.etro-botev.com/index.php……

 

(www/ This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

)

 

11. Начини на получаване на резултата от услугата

 

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

Из
 
< Prev   Next >
 
нагоре
 
 
ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Написано от децата 2006/2007
- - - - - - - - - - - -
ВИДЕО
ВИДЕО
Договор
1A-клас завършване -1част
Представяне
1A-клас завършване -2част
Администрация
 
 

Powered by ОУ " ХРИСТО БОТЕВ "