ОУ "Христо Ботев"

ОУ "Христо Ботев"

Начало
ВЕСТНИК
Полезни връзки
Търсене
ЧАТ
Учители
Проекти
Административни услуги за родители
Прием
Отчет за изпълнението на бюджета на училището
Училищна документация
COVID-19
ИСТОРИЯ
Създаване
Бивши директори
УЧИЛИЩЕТО
Начало
Училищен автобус
- - - - - - - - - - - -
Нашият патрон
- - - - - - - - - - - -
Училищно настоятелство
- - - - - - - - - - - -
Директор
- - - - - - - - - - - -
Зам.директор
- - - - - - - - - - - -
Педагогически съветник
- - - - - - - - - - - -
Учил.администрация
-----------------------
Учители
* * * * * * * * * * * * *
ДНЕВНИК
Дневник
Обществен съвет
Училищни проекти
 


"БЯЛА ПРИКАЗКА" На 02.02.2015г. ученици от Клуб „Ценности и човеколюбие” по Проект „Успех”, осъществиха туристическа дестинация „Бяла приказка” до Ски-база „Кокалското” в Етрополския балкан. С интерес разгледаха двете хижи, ски-влека, ски-екипировките и района.Имаше и пързалка с найлони по трасето на влека.Февруарското слънце допринесе денят наистина да се превърне в „Бяла приказка”.  Ръководител: В. Петкова                                   
 
                                                 
                   


 Вие сте тук Начало
 
ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЪР ДЕНКОВ ПО КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1- 4 КЛАС:
  1. Какъв тип ще бъдат тестовете? 

Избрани са два типа антигенни тестове с плюене в пликче. Успешното им използване изисква подкрепата на детето от наблюдаващ възрастен. Тестовете са с висока чувствителност за констатиране на вируса на Ковид 19 и модификациите му. Според МЗ не могат да се правят в домашни условия. Максимална продължителност на тестването до 30 минути. Изцяло са безопасни, безвредни и нищо не се лапа от ученика.

 2. Кой ще извършва тестването

 - Училищен екип, в който могат да участват класен ръководител, медицинско лице от училището (където има), родител от класа или от обществения съвет, лице от непедагогическия персонал, друг учител (психолог, педагогически съветник, логопед, заместник-директор, друг начален учител); Подкрепата на класния ръководител от родителите е изключително полезна и необходима при провеждането на тестването, за да не бъде сам и от него да се очаква да свърши чудеса сам. Всички лица участващи в процеса на взимане на тестовете трябва да имат поне един от елементите на зелен сертификат.

 3. Колко често ще бъдат тествани учениците

                   - Два пъти седмично

  Понеделник ден след два почивни дни и при констатиран положителен тест при дете/деца се отделят (карантинират) от класа, а останалите ученици учат нормално.

 Четвъртъкден за второ тестване. Според МЗ се прави тестване през три дни, заради тридневен инкубационен период на вируса и точното му констатиране.

 4. Каква организация на процеса ще има при положителен тест - за детето, за класа

                       - При констатиран положителен тест при дете се следва следната последователност 

 класният ръководител се обажда на родителя, който си взима детето.  

  • Родителят се свързва с личен лекар. Прaви се PSR test на детето и след потвърден положителен тест се карантинира

  • При показан отрицателен тест детето се връща в училище.  

  •  Отсъствията за предходния ден се извиняват от медицинското лице или личен лекар.

                            -Останалите ученици от класа учат присъствено в училище. За карантинираното дете се организира ОРЕС според възможностите на училището.

 5. Къде ще бъдат изхвърляни използваните тестове

                         -За Софияград, чрез подразделението на МОСВПУДОС, по график обхожда училищата и прибира събраните и съхранени в завързани чували с всичко от използваните тестове. ПУДОС има ангажимент за тяхното изгаряне.

                   - За страната МОН пое ангажимент чрез националното сдружение на общините да организира подобна логистика по събиране и изгаряне.

Чувалите с използваните тестове се съхраняват в специално за тази цел малко помещение до което няма достъп ученици или персонал.

 6. Как тестовете ще достигнат до училищата

                          - Центърът за съхранение на тестовете за София и други градове ще е в базата на БЧК в Лозен. От там отделните РУО си ги взимат и с техен транспорт се пренасят до градовете, а от там по график в училищата. Съхранението на тестовете НЕ изисква хладилник. Доброволци към БЧК на областно ниво са в готовност за броене и разпределение на тестовете.

 7. Кой ще извършва тестване на деца със СОП?

                        - Родителите на учениците със СОП в домашни условия.

 8. Каква организация на учебния процес ще има за тестването и каква за нежелаещите да се тестват

                     -Тестване се провежда само ако поне 50% от родителите в класа желаят.  

                          - При нежелание за тестване класа продължава обучение в ОРЕС

 

  Директорът и учителите от начален етап е необходимо да направят промени в организацията на учебния ден, когато се провежда тестване

                            -Денят започва с тестване и продължава с учебните часове. Промяната на графика може да е свързана с разместване на часовете от седмичната програма, промяна на междучасията, използване на ЧК или втори час на класа, или други промени, според спецификата на училището и класа.

                    -Тестват се само ученици, за които родителите са дали съгласие.

                      -За учениците които не се тестват си остават в домашни условия, като за тях се осигурява ОРЕС според възможностите на училищетоасинхронно или синхронно.

 9. Как ще се реализира тестването на учениците от уязвимите групи?

                               - В училище, при същите описани условия.

 10. Как ще се реализира тестването на извозваните с училищен автобус ученици?

                             - В училище, при същите описани условия.

 11. Кой избира тестовете?

                             - Решението за типа тестове е на МЗ.

 12. За кои класове се предвижда да бъде тестването

 За учениците от 1 до 4 клас.

 13. От кога започва тестването?

 -Най-рано от 10 ноември.

 14. Какво финансиране ще има допълнително за училищата?

                                    - МС е гласувал 15,4 милиона лева за дейностите по реализиране на тестването за месеците ноември и декември. Разпределението на средствата е на базата брой паралелки/групи и брой деца/ученици в образователните институции. (Предвидени са средства за 1 паралелка по 107 лева и за 1 ученик по 11,71 левадопълнително).

 15. Предвижда ли се тестване на учителите

                                 -Да. Със същите тестове, като те се заплащат от тях или от училището.

 16. Как ще бъдат разписани задълженията при провеждане на тестването

                                -С конкретна, точна и изчерпателна заповед или инструкция.

 

       Отговорите на министър Денков са представени по време на Отрасловия съвет за социално партниране към МОН
 
< Prev   Next >
 
нагоре
 
 
ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Написано от децата 2006/2007
- - - - - - - - - - - -
ВИДЕО
ВИДЕО
Договор
1A-клас завършване -1част
Представяне
1A-клас завършване -2част
Администрация
 
 

Powered by ОУ " ХРИСТО БОТЕВ "