ОУ "Христо Ботев"

ОУ "Христо Ботев"

Начало
ВЕСТНИК
Полезни връзки
Търсене
ЧАТ
Учители
Проекти
Административни услуги за родители
Прием
Отчет за изпълнението на бюджета на училището
Училищна документация
COVID-19
ИСТОРИЯ
Създаване
Бивши директори
УЧИЛИЩЕТО
Начало
Училищен автобус
- - - - - - - - - - - -
Нашият патрон
- - - - - - - - - - - -
Училищно настоятелство
- - - - - - - - - - - -
Директор
- - - - - - - - - - - -
Зам.директор
- - - - - - - - - - - -
Педагогически съветник
- - - - - - - - - - - -
Учил.администрация
-----------------------
Учители
* * * * * * * * * * * * *
ДНЕВНИК
Дневник
Обществен съвет
Училищни проекти
 


ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЪР ДЕНКОВ ПО КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1- 4 КЛАС: Какъв тип ще бъдат тестовете? – Избрани са два типа антигенни тестове с плюене в пликче. Успешното им използване изисква подкрепата на детето от наблюдаващ възрастен. Тестовете са с висока чувствителност за констатиране на вируса на Ковид 19 и модификациите му. Според МЗ не могат да се правят в домашни условия. Максимална продължителност на тестването до 30 минути. Изцяло са безопасни, безвредни и нищо не се лапа от ученика. 2. Кой ще извършва тестването?  - Училищен екип, в който могат да участват класен ръководител, медицинско лице от училището (където има), родител от класа или от обществения съвет, лице от непедагогическия персонал, друг учител (психолог, педагогически съветник, логопед, заместник-директор, друг начален учител); Подкрепата на класния ръководител от родителите е изключително полезна и необходима при провеждането на тестването, за да не бъде сам и от него да се очаква да свърши чудеса сам. Всички лица участващи в процеса на взимане на тестовете трябва да имат поне един от елементите на зелен сертификат. 3. Колко често ще бъдат тествани учениците?                    - Два пъти седмично.   Понеделник – ден след два почивни дни и при констатиран положителен тест при дете/деца се отделят (карантинират) от класа, а останалите ученици учат нормално. Четвъртък – ден за второ тестване. Според МЗ се прави тестване през три дни, заради тридневен инкубационен период на вируса и точното му констатиране. 4. Каква организация на процеса ще има при положителен тест - за детето, за класа?                        - При констатиран положителен тест при дете се следва следната последователност  – класният ръководител се обажда на родителя, който си взима детето.  Родителят се свързва с личен лекар. Прaви се PSR test на детето и след потвърден положителен тест се карантинира. При показан отрицателен тест детето се връща в училище.   Отсъствията за предходния ден се извиняват от медицинското лице или личен лекар.                            -Останалите ученици от класа учат присъствено в училище. За карантинираното дете се организира ОРЕС според възможностите на училището. 5. Къде ще бъдат изхвърляни използваните тестове?                          -За София – град, чрез подразделението на МОСВ – ПУДОС, по график обхожда училищата и прибира събраните и съхранени в завързани чували с всичко от използваните тестове. ПУДОС има ангажимент за тяхното изгаряне.                   - За страната МОН пое ангажимент чрез националното сдружение на общините да организира подобна логистика по събиране и изгаряне.Чувалите с използваните тестове се съхраняват в специално за тази цел малко помещение до което няма достъп ученици или персонал. 6. Как тестовете ще достигнат до училищата?                           - Центърът за съхранение на тестовете за София и други градове ще е в базата на БЧК в Лозен. От там отделните РУО си ги взимат и с техен транспорт се пренасят до градовете, а от там по график в училищата. Съхранението на тестовете НЕ изисква хладилник. Доброволци към БЧК на областно ниво са в готовност за броене и разпределение на тестовете. 7. Кой ще извършва тестване на деца със СОП?                        - Родителите на учениците със СОП в домашни условия. 8. Каква организация на учебния процес ще има за тестването и каква за нежелаещите да се тестват?                      -Тестване се провежда само ако поне 50% от родителите в класа желаят.                            - При нежелание за тестване класа продължава обучение в ОРЕС.    Директорът и учителите от начален етап е необходимо да направят промени в организацията на учебния ден, когато се провежда тестване.                             -Денят започва с тестване и продължава с учебните часове. Промяната на графика може да е свързана с разместване на часовете от седмичната програма, промяна на междучасията, използване на ЧК или втори час на класа, или други промени, според спецификата на училището и класа.                    -Тестват се само ученици, за които родителите са дали съгласие.                      -За учениците които не се тестват си остават в домашни условия, като за тях се осигурява ОРЕС според възможностите на училището – асинхронно или синхронно. 9. Как ще се реализира тестването на учениците от уязвимите групи?                               - В училище, при същите описани условия. 10. Как ще се реализира тестването на извозваните с училищен автобус ученици?                             - В училище, при същите описани условия. 11. Кой избира тестовете?                             - Решението за типа тестове е на МЗ. 12. За кои класове се предвижда да бъде тестването?  – За учениците от 1 до 4 клас. 13. От кога започва тестването? -Най-рано от 10 ноември. 14. Какво финансиране ще има допълнително за училищата?                                    - МС е гласувал 15,4 милиона лева за дейностите по реализиране на тестването за месеците ноември и декември. Разпределението на средствата е на базата брой паралелки/групи и брой деца/ученици в образователните институции. (Предвидени са средства за 1 паралелка по 107 лева и за 1 ученик по 11,71 лева – допълнително). 15. Предвижда ли се тестване на учителите?                                  -Да. Със същите тестове, като те се заплащат от тях или от училището. 16. Как ще бъдат разписани задълженията при провеждане на тестването?                                 -С конкретна, точна и изчерпателна заповед или инструкция.        Отговорите на министър Денков са представени по време на Отрасловия съвет за социално партниране към МОН

 Вие сте тук Начало
 
19 НОЕМВРИ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

      Учениците от I - III клас след като се запознаха с вредата от пасивното пушене изработиха картички - пожелания "Мамо, татко, не пушете, здравето ни запазете" и  цигари с послание "Време е да спреш, печелиш - здраве, красота, пари."
   С учениците от VII  - VIII клас се проведе дискусия на тема:"Отказването от тютюнопушене е едно изпитание до което е по - добре да не се стига".
 На учениците се раздадоха здравно образователни материали.

ImageImage

Image    Image

 
СЪОБЩЕНИE
СЪОБЩЕНИE
Ръководството на ОУ”Христо Ботев”- гр. Етрополе съобщава на всички родители:

Часовете за консултации на преподавателите ще се провеждат при следният график.....

Read more...
 
План-прием за първи клас за учебната 2022/2023
Уважаеми родители, моля запознайте се с план-приема на ОУ ,,Христо Ботев" - гр. Етрополе за учебната 2022/2023 година. 
 
Списък на записаните в първи клас
Скъпи родители и ученици,
обявяване на вашето внимание списъка на записаните в първи клас ученици.

 
Класиране първи клас

Обща информация:

 

Брой паралелки за първи клас - 1

 

Брой ученици за прием в първи клас - 22

 

Класирани - 15

 

Свободни места към 13.07.2020 г. - 7

Срок за записване - 17.07.2020 г.

 

Списък на класираните ученици за 1. клас

 

Необходими документи за записване:

  1. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

  2.  Копие на документ за адресна регистрация (оригиналът се представя за сверка).

  3. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се представя за сверка).

  
 
Важно Съобщение
Скъпи родители,
поради извънредното положение във връзка с коронавируса, удължаваме срока за подаване на заявления за прием в първи клас до 10.07.2020 год. Резултатите от първо класиране ще бъдат изнесени в училището и публикувани в сайта н на 13.07.2020 год.
Благодарим за разбирането.
 
Съобщение
Скъпи родители на първокласници,
молим да отделите минутка от вашето време и да попълните анкета, с която да заявите:
  • каква организация на учебния ден (полудневна или целодневна) предпочитате за Вашето дете;
  • дали желаете, или не желаете детето Ви да изучава факултативни учебни предмети за допълнителна подготовка (тези часове не са задължителни).
Попълнете анкетата ТУК.
 
Прием в I клас

Прием за учебната 2020/2021 год.

Уважаеми родители,

Заради обявеното извънредно положение в страната, няма да можем да проведем родителски срещи с родителите на бъдещите първокласници. Предлагаме на вашето внимание нормативните документи за прием в първи клас за учебната 2020/2021 год., за да можете да ги разгледате.
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 Next > End >>

Results 181 - 188 of 188
 
нагоре
 
 
ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Написано от децата 2006/2007
- - - - - - - - - - - -
ВИДЕО
ВИДЕО
Договор
1A-клас завършване -1част
Представяне
1A-клас завършване -2част
Администрация
 
 

Powered by ОУ " ХРИСТО БОТЕВ "