ОУ "Христо Ботев" - гр. Етрополе

ОУ "Христо Ботев" - гр. Етрополе

Начало
ВЕСТНИК
Полезни връзки
Търсене
ЧАТ
Учители
Проекти
Административни услуги за родители
Прием
Отчет за изпълнението на бюджета на училището
Училищна документация
COVID-19
Унически съвети
ИСТОРИЯ
Създаване
Бивши директори
УЧИЛИЩЕТО
Начало
Училищен автобус
- - - - - - - - - - - -
Нашият патрон
- - - - - - - - - - - -
Училищно настоятелство
- - - - - - - - - - - -
Директор
- - - - - - - - - - - -
Зам.директор
- - - - - - - - - - - -
Педагогически съветник
- - - - - - - - - - - -
Учил.администрация
-----------------------
Учители
* * * * * * * * * * * * *
ДНЕВНИК
Дневник
Обществен съвет
Училищни проекти
 


Дарение Благодарим на г-н Марин Маринов, народен представител в 48-мото Народно събрание, за направеното дарение от детски книжки. 


 Вие сте тук Начало
 
19-ти февруари

„И днес си ни нужен, Апостоле“…

Под това мото преминават дните в една от най-значимите дати в календара ни – 19-ти февруари. Гибелта на Апостола на свободата Васил Левски е свята и паметна за всеки българин. Затова и учениците от ОУ „Христо Ботев“ – град Етрополе се включиха по различни начини в инициативи на общинско и училищно ниво, за да почетат подобаващо личността на Васил Левски.

Те изработиха кът за Апостола в училище, поставен на видно място. В него се откроява рисунката на Рая Кирилова от 5-ти клас и табло, което е изготвила Йоана Колева. Самоинициатива на петокласниците бе да напишат есе за Апостола. Най-добрите творби бяха прочетени пред преподаватели от прогимназиалния курс.

Ученици, заедно с преподавателя по история Марин Кубетски, участваха и във възпоминанието по повод 149-та годишнина от смъртта на Левски. „Мястото е познато на децата от нашето училище. Винаги с готовност се отзовават за дейности, свързани с почитането на паметта на Апостола. Познаването на личността му е наш дълг и отговорност на цялото общество. Само чрез знания за светлите личности на България и личен пример, ние възпитаваме стойности у младите поколения“, отбеляза г-н Кубетски.


Image Image

Image 

 Image Image

 
24 ноември
Ученици от ОУ "Хр. Ботев" с инициативи за Освобождението на Етрополе 

 По повод 144-та годишнина от Освобождението на Етрополе от турско робство, учениците от основно училище "Хр. Ботев" се включиха активно с различни проявления. Ивалена Цветанова спечели първо място в надпреварата на община Етрополе за рисунка във възрастова категория 5-7 клас. На рисунката петокласничката е показала идването на Генерал Гурко в Етрополе. На 24-ти ноември етрополци показаха своята почит и уважение към братята - освободители. Сред тях бяха директорът на ОУ "Хр. Ботев" Иван Иванова, преподавателят по история Марин Кубетски и ученици. Те участваха в панихидата пред руския паметник в двора на църквата "Свети Георги". "Много е важно да предадем духа на традицията на младото поколение. Ние сме не само учители, но и гражданският пример за доблест и себеотрицание", каза директорът Иван Иванов. В рамките на честванията учениците от шести клас изнесоха Открит урок на тема "144 години от Освобождението в Етрополе". Те представиха своите есета и стихове пред педагогическия колектив. Преподавателят по история Марин Кубетски се включи с разказ за хода на военните действия в района на Етрополе. Той описа и оръжията, използвани от войската в хода на Руско-турската война.

Image  
Image Image
Image Image
Image Image

 
Международният ден на толерантността
И в ОУ"Хр. Ботев" - Етрополе отбелязахме Международният ден на толерантността 
Един от най-важните дни в календара е 16-ти ноември, тъй като отбелязваме Международния ден на толерантността. Историята започва през 1996 година, когато Общото събрание на ООН призовава страните членки да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да се разпространява идеята за разбирателство между народите. На тази дата през 1995 година държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията. Да се възпитава толерантност е дълг на всяка образователна институция днес, убедени са и преподавателите в ОУ "Хр.Ботев" - гр. Етрополе, които ежедневно възпитават тази добродетел у своите възпитаници. Учениците от ОУ "Хр. Ботев" чрез изготвяне на рисунки и съчинения на тема "Какво е за мен толерантността?" отбелязаха днешния празник.
 
ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЪР ДЕНКОВ ПО КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1- 4 КЛАС:
  1. Какъв тип ще бъдат тестовете? 

Избрани са два типа антигенни тестове с плюене в пликче. Успешното им използване изисква подкрепата на детето от наблюдаващ възрастен. Тестовете са с висока чувствителност за констатиране на вируса на Ковид 19 и модификациите му. Според МЗ не могат да се правят в домашни условия. Максимална продължителност на тестването до 30 минути. Изцяло са безопасни, безвредни и нищо не се лапа от ученика.

 2. Кой ще извършва тестването

 - Училищен екип, в който могат да участват класен ръководител, медицинско лице от училището (където има), родител от класа или от обществения съвет, лице от непедагогическия персонал, друг учител (психолог, педагогически съветник, логопед, заместник-директор, друг начален учител); Подкрепата на класния ръководител от родителите е изключително полезна и необходима при провеждането на тестването, за да не бъде сам и от него да се очаква да свърши чудеса сам. Всички лица участващи в процеса на взимане на тестовете трябва да имат поне един от елементите на зелен сертификат.

 3. Колко често ще бъдат тествани учениците

                   - Два пъти седмично

  Понеделник ден след два почивни дни и при констатиран положителен тест при дете/деца се отделят (карантинират) от класа, а останалите ученици учат нормално.

 Четвъртъкден за второ тестване. Според МЗ се прави тестване през три дни, заради тридневен инкубационен период на вируса и точното му констатиране.

 4. Каква организация на процеса ще има при положителен тест - за детето, за класа

                       - При констатиран положителен тест при дете се следва следната последователност 

 класният ръководител се обажда на родителя, който си взима детето.  

  • Родителят се свързва с личен лекар. Прaви се PSR test на детето и след потвърден положителен тест се карантинира

  • При показан отрицателен тест детето се връща в училище.  

  •  Отсъствията за предходния ден се извиняват от медицинското лице или личен лекар.

                            -Останалите ученици от класа учат присъствено в училище. За карантинираното дете се организира ОРЕС според възможностите на училището.

 5. Къде ще бъдат изхвърляни използваните тестове

                         -За Софияград, чрез подразделението на МОСВПУДОС, по график обхожда училищата и прибира събраните и съхранени в завързани чували с всичко от използваните тестове. ПУДОС има ангажимент за тяхното изгаряне.

                   - За страната МОН пое ангажимент чрез националното сдружение на общините да организира подобна логистика по събиране и изгаряне.

Чувалите с използваните тестове се съхраняват в специално за тази цел малко помещение до което няма достъп ученици или персонал.

 6. Как тестовете ще достигнат до училищата

                          - Центърът за съхранение на тестовете за София и други градове ще е в базата на БЧК в Лозен. От там отделните РУО си ги взимат и с техен транспорт се пренасят до градовете, а от там по график в училищата. Съхранението на тестовете НЕ изисква хладилник. Доброволци към БЧК на областно ниво са в готовност за броене и разпределение на тестовете.

 7. Кой ще извършва тестване на деца със СОП?

                        - Родителите на учениците със СОП в домашни условия.

 8. Каква организация на учебния процес ще има за тестването и каква за нежелаещите да се тестват

                     -Тестване се провежда само ако поне 50% от родителите в класа желаят.  

                          - При нежелание за тестване класа продължава обучение в ОРЕС

 

  Директорът и учителите от начален етап е необходимо да направят промени в организацията на учебния ден, когато се провежда тестване

                            -Денят започва с тестване и продължава с учебните часове. Промяната на графика може да е свързана с разместване на часовете от седмичната програма, промяна на междучасията, използване на ЧК или втори час на класа, или други промени, според спецификата на училището и класа.

                    -Тестват се само ученици, за които родителите са дали съгласие.

                      -За учениците които не се тестват си остават в домашни условия, като за тях се осигурява ОРЕС според възможностите на училищетоасинхронно или синхронно.

 9. Как ще се реализира тестването на учениците от уязвимите групи?

                               - В училище, при същите описани условия.

 10. Как ще се реализира тестването на извозваните с училищен автобус ученици?

                             - В училище, при същите описани условия.

 11. Кой избира тестовете?

                             - Решението за типа тестове е на МЗ.

 12. За кои класове се предвижда да бъде тестването

 За учениците от 1 до 4 клас.

 13. От кога започва тестването?

 -Най-рано от 10 ноември.

 14. Какво финансиране ще има допълнително за училищата?

                                    - МС е гласувал 15,4 милиона лева за дейностите по реализиране на тестването за месеците ноември и декември. Разпределението на средствата е на базата брой паралелки/групи и брой деца/ученици в образователните институции. (Предвидени са средства за 1 паралелка по 107 лева и за 1 ученик по 11,71 левадопълнително).

 15. Предвижда ли се тестване на учителите

                                 -Да. Със същите тестове, като те се заплащат от тях или от училището.

 16. Как ще бъдат разписани задълженията при провеждане на тестването

                                -С конкретна, точна и изчерпателна заповед или инструкция.

 

       Отговорите на министър Денков са представени по време на Отрасловия съвет за социално партниране към МОН
 
Заповед за ОРЕС за 15.11.2021
Заповед за 15 ноември 2021 год. 
 
Нашето училище - първенец в конкурса "Мисия будител 2021"г
В тазгодишното издание на конкурса за есе и рисунка "Мисия будител 2021 г." на Софийска областна администрация училището ни се представи на ниво. В категорията "Отлично представяне на училище" ОУ "Хр. Ботев" е на първо място сред училищата в Софийска област. В категорията за есе не се прави класиране по места, заради големия брой добри и оригинални есета. Отличени са 10-те най-добри есета, които ще получат грамоти и награди. Сред десетте най-добри е и Виктория Генчева. Шестокласничката участва с есе за Лазар Подбалкански, който въвежда изучаването на нови предмети в училището в Етрополе.
 
Обръщение
Обръщение на Обществения съвет при ОУ „Хр.Ботев“-Етрополе 
 Уважаеми ученици, обучаващи се в условията на ОРЕС, призоваваме ви да участвате максимално активно в урочната дейност, макар и при трудни за вас условия! Ние – родителите ви подкрепяме и винаги можете да разчитате на нас! Драги родители, настояваме за по-стриктен контрол на вашите деца при обучението от вкъщи, за да имат добри резултати и да не изостават в обучението си! При нещо неясно се свързвайте с преподавателите. Те ще помагат. Обществен Съвет при ОУ „Хр.Ботев“-Етрополе 19.10.2021г.
 
С два компостера се сдоби ОУ "Христо Ботев"
Два демонстрационни компостера бяха поставени в двора на ОУ "Христо Ботев" - град Етрополе. Те са с вместимост 400 и 1200 литра. Целта на инициативата е учениците, учителите и родителите да бъдат обучени в навици, свързани с намаляване на обема на твърдите битови отпадъци. Това събитие е част от реализацията на проекта "Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе" с рег. NBG16M10P002-2=009-0037-С01, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г. "За нас е радостно, че в училище имаме подобни съдове", отбеляза Валя Шопова. Преподавателката сподели още, че нагледният пример е най-прекия път към създаване на навици за опазване на околната среда. За да видят нагледно съдовете за компостиране и начина за използването им, в училище бяха дошли и родители. В процеса на компостиране най-важно е контролираното разграждане на органичните отпадъци за получаване на богат хумус. Основното предимство на компоста е, че подхранва почвата, като й предоставя хранителни елементи и подобрява структура й.

Image Image

Image Image
 
22 септември - Ден на независимостта
113 години от провъзгласяването на Независимостта на България честваме днес. За да почетат историческия акт местни и гости се събраха пред Паметника на загиналите във войните в центъра на град Етрополе. На днешния ден, през 1908 година във Велико Търново с манифест, написан от министър-председателя Александър Малинов, княз Фердинанд обявява независимостта на България. Така се отхвърлят последните васални взаимоотношения с Османската империя. Княжество България става независима държава, начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта, а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Днешният официален празник уважиха заместник-кмета на Етрополе г-жа Станка Атанасова, председателят на Общинския съвет Марин Маринов, представители на образователни институции и граждани. В тържеството взеха участие и ученици от ОУ "Христо Ботев" - град Етрополе. Те облякоха парадни униформи и съпреживяха радостта от събитието, издигнало ни като свободна и независима нация в Европа. "Възпитаниците ни изразяват почит към историческия момент от началото на 20-ти век и са горди, че растат в Етрополе - град с уважение към миналото и с традиции, които пренасяме в новото време." - каза преподавателят им Марин Кубетски.

Image Image
Image
 
Първи учебен ден!
Честит първи учебен ден! Пожелаваме много успехи на нашите ученици през тази учебна година! 

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image
 
Първи учебен ден
Уважаеми родители и ученици,
ОУ ,,Христо Ботев" - гр. Етрополе Ви кани на официалното откриване на учебната 2021/2022 година на 15.09.2021 год. от 9:00 часа в двора на училището. 

Image
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 61 - 72 of 215
 
нагоре
 
 
ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Написано от децата 2006/2007
- - - - - - - - - - - -
ВИДЕО
ВИДЕО
Договор
1A-клас завършване -1част
Представяне
1A-клас завършване -2част
Администрация
 
 

Powered by ОУ " ХРИСТО БОТЕВ "